МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
БАЙГУУЛЛАГАД ХӨТЛӨХ ХУВИЙН ХЭРЭГ


Бүртгэлийн хэсэг
1. Байгууллагын нэр:"Шагдарсүрэн"эмнэлэг.БЗД.
2. Байгууллагын код:
аймаг/хот
сум/дүүрэг
бүлэг
зүйл
хэсэг
дэд хэсэг
20
02
1
2
0
0
3. Байгуулагдсан огноо:09/01/1997
4. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэрийн огноо:
5. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэрийн дугаар:ЭМГ-ын даргын 18 тоот тушаал ,Нийслэлийн ЗД-ын А/111 тоот захирамжаар
6. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний огноо:
7. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар:2114267
8. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо:12/26/2004
9. Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар:1661
10. Байгууллагын хаяг:УБ хот БЗД 14- р хороо Хотон трейд ХХК-ны байр"Шагдарсүрэн"хувийн эмнэлэг
11. Утас:99185496
12. Факс:95252986
13. Электрон шуудан:ac shagdarsuren@yahoo.com
14. Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг:Элэгний хавдрын онoшлогоо, эмчилгээ
15. Үйлчлэх хүрээний хүн амын тоо:
16. Эрүүл мэндийн байгууллагын байршил:Хотын төвд км /төв суурингаас алслагдсан зай/
17. Үйлчлэх хүрээний радиус: км
18. Удирдлагын мэдээлэл:Маналжав.Шагдарсүрэн 1997 онд томилогдсон.Хүний их эмч Улсад 25 жил ажилласан.